biuro detektywistyczne Sanok

  • USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, poz. 1265, Nr 173, poz. 1808, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z2011 r. Nr 6, poz. 17. stanowi w:

    Art. 3.
    Wykonywanie działalności gospodarczej w

    ...

RSS

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=9%2Fn45EwsOmgM3Yee0aFMIr2exyAnZHLP1bb3YIa2nwQd94NTsIcTTD%2FR%2FAnK%2FKzE3q9aQ36R6rpeCqoZVZhkHiQccw8HEHYemmbPTovgSY7rQXnrDMiGD0F8Atoj2YgDDUPV6HNaiHev1XCX79fDoVDwLuSzJ442rF3l6E7TxYs%3D&prvtof=83ukHSdiSVUgJT2jtuT1Gj3qgceLj6UCeu794U87OOg%3D&poru=AOcTJmzDzeVaVQe15VnX1nkIFjA5FsuLesMWmQREUESIlMn4R0WxR6qJgFejCdkDY6mFXBJ5P8qbVM1uDAGQPHFuExw6BPDUqZkmkAy9GsNILBPyOEPFulcvOmqvCtrR&">Click here to proceed</a>. </body>