Dlaczego My?

Nie jesteśmy jedyni świadczący ten rodzaju usługi, jest wiele podobnych firm, biur, agencji. Wyróżnia nas spośród nich to, że:

 • mamy duże doświadczenie wyniesione z ponad 27 letniej pracy w Policji w pionie kryminalnym, a od 20-04-2008 r. wykonujemy usługi detektywistyczne na podstawie licencji i po spełnieniu wymagań ustawowych w zakresie usług detektywistycznych,
 • uprawnienia do wykonywania tego rodzaju usług uzyskaliśmy w czasie kiedy obwiązywał wymóg zdania egzaminu państwowego i ktoś to zweryfikował egzaminem. Od końca 2015 r detektywem możne zostać osoba która przedstawi tylko zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia. Nikt nie sprawdza wiedzy ani umiejętności takiej osoby,
 • mamy bardzo dobra renomę na rynku i dbamy o swoją markę i opinie,
 • osiągamy wysoki współczynnik skuteczności,
 • jesteśmy dyskretni, dobro klienta jest dla nas najwyższą wartością którą dyskretnie chronimy,
 • łączymy cechy tradycyjnej kancelarii prawnej z profesjonalną detektywistyką co nadaje nam charakter Prywatnego Biura Śledczego.
 • posiadamy wiedzę i doświadczenie, środki i wykonawców by wykonać każde zlecenie w dowolnym miejscu i czasie na terenie kraju i po za jego granicami bez względu na charakter, rodzaj i zakres zlecenia, zawsze rzetelnie, dyskretnie i profesjonalnie,
  Jesteśmy w stanie wykonać zlecenia wymagające użycia dużych sił i środków angażując do tego innych detektywów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Licencjonowanych Detektywów w Warszawie.
 • zlecenia wykonują licencjonowani detektywi (w tym kobiety) w różnym wieku z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem zawodowym. Niezwykle przydatne w tej pracy to doświadczenie policyjne w pionie operacyjno - dochodzeniowo -śledczym oraz w technice operacyjnej (śledzenia, obserwacje, kamuflaż, itp). Osoby te to głównie byli oficerowie policji.
  Zatrudniamy także osoby młode, które wnoszę wiele świeżych elementów do naszej pracy.
 • właścicielem biura jest podinspektor policji w stanie spoczynku, były naczelnik sekcji dochodzeniowo - śledczej, który posiada doświadczenie zawodowe nabyte w ponad 28 letniej służbie w Policji na różnych szczeblach kariery zawodowej (od policjanta, dzielnicowego, referenta operacyjno - dochodzeniowego, do kierownika rewiru dzielnicowych, zastępcy naczelnika. a następnie naczelnika sekcji prowadzącej sprawy o najpoważniejsze przestępstwa i nadzorujący pracę dochodzeniową) oraz odpowiednim przygotowaniem specjalistycznym (przeszkolenie policyjne zawodowe, aspiranckie i szkoła oficerska oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
 • wszechstronne prawniczo - detektywistyczne przygotowanie pozwala na trafny dobór środków zmierzających do efektywnego wykonania zlecenia,
 • specjalizujemy się w doradztwie prawno - detektywistycznym gromadząc i interpretując trudno dostępne informacje odnoszące się do przeszłości, kondycji finansowej, majątku, zdolności płatniczych, wiarygodności osób i jednostek gospodarczych minimalizując ryzyko decyzji nawiązania współpracy,
 • oferujemy szeroki wachlarz przedsięwzięć natury detektywistycznej, opartych na profesjonalnych standardach pracy zawodowego detektywa przy wykorzystaniu doświadczenia pracy policyjnej, oficjalnych i ukrytych źródeł informacji wspartych techniką co daje gwarancję pozyskiwania informacji niezbędnej do ocen zachowań podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • szybko dostosowujemy ofertę do potrzeb i wymagań rynku,
 • nie udzielamy informacji o naszych klientach, którzy powierzają nam swoje tajemnice, w tak specyficznej kategorii usług które wykonujemy,
 • nie "wabimy" do lokowania zleceń u nas niskimi cenami i obietnicą zaspokojenia w każdej sprawie oczekiwań, mówimy wprost -zawsze istnieje ryzyko niepowodzenia, a profesjonalizm, rzetelność, dyskrecja i gwarancja wysokiego poziomu wykonania - są kosztowne,
 • każde zlecenie kończy się pisemnym sprawozdaniem do którego załączamy fotografie, nagrania video i inne, które jest honorowane przez sądy w Polsce jako materiał dowodowy nie do podważenia ze strony przeciwnej, a w przypadku konieczności detektywi potwierdzają dane zawarte w sprawozdaniu w charakterze świadków przed sądem.