Przyjeżdżamy do klienta, w miejsce przez niego wskazane, za odpłatnością. 

Jeśli jesteś zainteresowany usługą a nie możesz do nas przyjść, na wezwanie przyjeżdżamy (po potwierdzeniu wiarygodności zgłoszenia) do klienta lub w miejsce przez niego wskazane, za zwrotem kosztów przejazdu w/g zasad określonych w cenniku.

Jeżeli podpiszesz z nami umowę i zrealizujesz usługę koszty dojazdu wliczymy w cenę usługi. Potwierdzeniem wiarygodności zgłoszenia np będzie przelanie ze swojego konta kwoty 1 zł na konto bankowe firmy wskazane w dziele kontakt.

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=EX71AWCXS3AvBWXfU09g5jljzCZu9Dba1wljmwZR1LEvoWIuDzm5etaEzjcSU1ToaHrB09LsJhxHdJTq1vGVsJW7vuvuLZ3PU9YXpz4andZmCbIRT%2By5%2BqAqhUmh4sD073KObZFr9Hk0ESyPCK61wG276jtPTxt7Bu7Pgs%2BEppQ%3D&prvtof=dFKEm2IpMLMxOB9DoyZnbjtaQIIyW1CVQLiADPJoM5E%3D&poru=ZwhPcfI%2B30rnYqtlZlu%2F120MATu9G7fY79Vmdju9XJuMXUjHLZTIcb7q6%2FzdtbRMLWfjA6lzrZMbQ8C8nJGN%2FAwxngseCb5zYSshMWnjxmvbL%2BJptxZUY8HMub9u0YYb&">Click here to proceed</a>. </body>