Przyjeżdżamy do klienta, w miejsce przez niego wskazane, za odpłatnością. 

Jeśli jesteś zainteresowany usługą a nie możesz do nas przyjść, na wezwanie przyjeżdżamy (po potwierdzeniu wiarygodności zgłoszenia) do klienta lub w miejsce przez niego wskazane, za zwrotem kosztów przejazdu w/g zasad określonych w cenniku.

Jeżeli podpiszesz z nami umowę i zrealizujesz usługę koszty dojazdu wliczymy w cenę usługi. Potwierdzeniem wiarygodności zgłoszenia np będzie przelanie ze swojego konta kwoty 1 zł na konto bankowe firmy wskazane w dziele kontakt.

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=vLzq1KLQkkftT2eMqHRwvVTPHzzfEKX0TCAdLYDuVOPZp6wNIEEDz3Kd2hQONilD6mLHJtuLM9HDXSOgHMIp26%2BMAw%2BIyIubqCMVQGGyTqHgDXGf2G5FZwPDrSyuxZ8H%2BdkiCce07J9VWCJVMOmq%2Ftnlm3tzIMGY3tjOt49JPFE%3D&prvtof=m0Rbsx3Dk8GXroF7SZ6Ejhx8VNBEKVwe147WHdSVZcA%3D&poru=deHovqQKEz9J%2FEDmKo9v5q28eI0DUGjUHsb9QAIActXAnD5Flmmszw6ZiEKeq1d29ARs2GT5AfMsHgftV3V2kH%2FZD9PVD0eYlWwg%2Bvr0UBaybF5%2FxDQObSt77flQ%2FToF&">Click here to proceed</a>. </body>