Cennik usług detektywistycznych

Stosowane przez biuro stawki są uzależnione od specyfiki i rodzaju sprawy, zaangazowanych do sprawy sił i srodków, a także od pozycji i doświadczenia zaangażowanych detektywów.
Zasadą, jaką nasze biuro kieruje się w relacjach z klientami jest „value for money” – wysoka wartość za rozsądną cenę.

Istotnym elementem naszej pracy jest opieka nad klientem przez jednego z detektywów biura.
Codzienna współpraca z klientem spoczywa w rękach detektywa – specjalisty w danej dziedzinie.

W przypadkach wymagających bardziej złożonych rozwiązań tworzone są zespoły zadaniowe, które pracują nad rozwiązaniem interesujących klienta zagadnień, a wynagrodzenie jest negocjonowane indywidualnie.

Szanując czas i pieniądze naszych klientów, reagujemy na jego potrzeby szybko i zajmujemy się sprawami bezzwłocznie. Standardem pracy biura jest szybka i otwarta komunikacja, a także przejrzystość w zakresie rozliczeń, obejmująca m.in. niezwłoczne informowanie o wszelkich ponoszonych w związku ze sprawą kosztach.

Wysokość wynagrodzenia za usługę ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy z Klientem przed formalnym przyjęciem zlecenia.

Zawarta umowa jest dla Państwa gwarancją wykonania przez nas zlecenia za wynegocjowaną wcześniej kwotę.

Cena za usługę określana jest w formie:

 • dniówki (8h),
 • godziny (minimum 4 godziny dziennie),
 • ryczałtowo za całe zlecenie,
 • na podstawie kalkulacji kosztów,
 • porady w ramach umowy - bezpłatnie,
 • porady poza umową - 100,00 PLN.

Kalkulując koszt standardowej usługi do obserwacji uwzględniamy następujące składowe:

 1. wynagrodzenie dwóch detektywów (liczone od wyjazdu do powrotu do miejsca zakwaterowania - bazy) orientacyjnie liczone wg stawki godzinowej:

  w dnie robocze:

  • 100,00 PLN/h - w godz. 07.00 - 15.00,
  • 120,00 PLN/k - w godz. 15.00 - 23.00,
  • 140,00 PLN/h - w godz. 23.00 - 07.00.

  w soboty:

  • 110,00 PLN/h - w godz. 07.00 - 15.00,
  • 130,00 PLN/k - w godz. 15.00 - 23.00,
  • 150,00 PLN/h - w godz. 23.00 - 07.00.

  w niedzielę i święta (w tym Sylwestra oraz Nowy Rok):   

  • 120,00 PLN/h - w godz. 07.00 - 15.00,
  • 140,00 PLN/h - w godz. 15.00 - 23.00,
  • 160,00 PLN/h - w godz. 23.00 - 07.00,

            Wynagrodzenie minimalne wynosi 4 godz. w danym dniu. Ponizej tej kwoty nie sa przyjmowane zlecenia do realizacji.
  Istnieje mozliwość okreslenia ryczałtowego kosztów zlecenia które jest wieksze od wyżej okreslonego ze wzgledu na nieprzywidywalnośc wystąpienie wielkosci kosztów.

 2. koszty jazdy w trakcie zlecenie - 1km=1,50 PLN (liczone na podstawie wskazań licznika dziennego używanych samochodów od wyjazdu z bazy do powrotu z bazy),
 3. koszty noclegów i diet (diety tylko przy zleceniach zagranicznych) wg zasad przyznawanych urzędnikom państwowym w delegacji służbowej,
 4. koszty wynajęcia samochodów z wypożyczalni (jeżeli jest taka potrzeba) na terenie Polski i UE wg faktur (wyłacznie w przypadku takiej konieczności),
 5. inne uzasadnione koszty wg faktur, np. opłaty autostradowe i parkingowe, opłaty roamingowe za połączenia telekomunikacyjne, opłaty klimatyczne w miejscowościach sanatoryjnych,  itp.

W przypadku konieczności potwierdzenia przed sądem, prokuraturą lub policją informacji zawartych w sprawozdaniu żądamy zwrotu kosztów podróży i ekwiwalent za utracone wynagrodzenie w wysokości 400 PLN/ osoba.

W przypadku powstania większych kosztów wydatki te uzgadniamy z Klientem.

Przy wpłatach innych niż PLN jako przelicznik obowiązuje kurs kupna danej waluty w dniu wpłynięcia wpłaty na konto podany na stronie http://www.mbank.pl/notowania/kursy-walut/.