Jakie dokumenty ma detektyw?

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, Nr 238, poz. 2021, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 121, poz. 1265, Nr 173, poz. 1808, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z2011 r. Nr 6, poz. 17. stanowi w:

Art. 3.
Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania
wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”.

Art. 4.

 1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej „licencją”
 2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
 3. Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję

Art. 15.
Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3, jeżeli:

 1. posiada licencję:
  a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną - w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,
 2. nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1.

Podane wyżej przepisy stanowią jakie dokumenty powinna posiadać osoba wykonująca usługi w zakresie usług detektywistycznych z podziałem na detektywa (który dodatkowo musi sam być przedsiębiorcą albo będąca zatrudniona w przedsiębiorstwie ) i na przedsiębiorcę świadczącego takie usługi.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

RSS

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=FZ5NcdjtxevxiCrhgbB50s%2BnR2Nxhz9ud9s84rDOdjj6Bn6qd0zGLOSGI1ttOVYwpfR8L0Y4e7P%2BzpxppK%2FREq4Tz5XELsFt%2FkMqhvToCpztFI15Wzf%2FVTfNtfipq7nY45OydGpBANnOddkQ2zoeVYv8ZFVHFmKrAYZ6soZS2S4%3D&prvtof=D3yqRbOUQkUkI9%2FV0uNZ3bBPtUHA8nNq2PRzpxw8wFE%3D&poru=d8B%2FrhsuX4Np14Fb9kTMyQFgz%2BiJxQLM2ac0EXNp9RHz2NLpRqbC3aspJ2o%2FZ85OAT4%2BN0CHTiVSLkuBCDstsjZ9YL6ML1TqN2d69CgxcJjYIICuUZMVne%2FoPuHiU5Lf&">Click here to proceed</a>. </body>