Sprawozdanie detektywa z realizacji zlecenia

Sprawozdanie detektywa z realizacji zlecenia
Efektem kończącym realizacje każdego zlecenia jest pisemne sprawozdanie. Ustawa o usługach detektywistycznych i przepisy wykonawcze do niej określają podstawowe elementy jakie powinno ono zawierać, jak:
  1. datę zawarcia umowę na usługę detektywistyczną,
  2. opis przedmiotu umowy,
  3. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,
  4. opis stanu faktycznego,
  5. datę zakończenia czynności.
Przebieg wykonanych czynności to chronologiczny opis czynności ilustrowany fotografiami, a same fotografie i nagrania video są załącznikiem do sprawozdania.
Każde sprawozdanie zawiera także szczegółowy wykaz dołączonych załączników.
Może ono być wykorzystane jako dowód w każdej sprawie zgodnej z prawem, w tym także przed sądem.
Każda strona sprawozdania musi być podpisana a wszelkie poprawki parafowane, a odstępy zakreslone.
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

RSS

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=9CZZXUS6oD9%2FTeNGwhI6lx7Kodxe%2B7OaHIKAUvb8SvocCeqjLAcLckoYgLk7F1qx7AyNo23jP1gikUO1ZY8f1XamotyBO0iVB47PhUq%2BmVOtnv2%2BKqqzE64L3bVtSZdevlaAgRBRQlCtRSI%2FdSWeMSyl846jSJDiqHGQhTlJXiI%3D&prvtof=cf1G3%2BYjOTL2Wol6TcdVtLoMJSmZL0y4XdygHKaRkpk%3D&poru=p8vv516vpcYyzcjeVp2mkHpasxsRcQrnftx63hZWssvjeompEMl%2FHpGdHzDBPDmtw2YBpb73JJipJNDpHc%2BrlJubHAbBu2CES%2BDYue9xOZGGpSsdxwHzx2emfG84Ytui&">Click here to proceed</a>. </body>