Sprawozdanie detektywa z realizacji zlecenia

Sprawozdanie detektywa z realizacji zlecenia
Efektem kończącym realizacje każdego zlecenia jest pisemne sprawozdanie. Ustawa o usługach detektywistycznych i przepisy wykonawcze do niej określają podstawowe elementy jakie powinno ono zawierać, jak:
  1. datę zawarcia umowę na usługę detektywistyczną,
  2. opis przedmiotu umowy,
  3. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,
  4. opis stanu faktycznego,
  5. datę zakończenia czynności.
Przebieg wykonanych czynności to chronologiczny opis czynności ilustrowany fotografiami, a same fotografie i nagrania video są załącznikiem do sprawozdania.
Każde sprawozdanie zawiera także szczegółowy wykaz dołączonych załączników.
Może ono być wykorzystane jako dowód w każdej sprawie zgodnej z prawem, w tym także przed sądem.
Każda strona sprawozdania musi być podpisana a wszelkie poprawki parafowane, a odstępy zakreslone.
 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

RSS

Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów w Warszawie

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ww17.4joomla.org/?fp=ud4pupwBdSXm8p8Ux1czYJwkawTGtucNY1agt2weekSQt6aqdx6vN%2B2aPknj9YtAvsYysC50zNESP33H0xJ3hVgaw%2Ft7nfiVX%2FyJHHkkrN6IEeKwhuVO6XIcsWIHSb4h%2BpvAYxm1hdjOawxYlPErM8CfQ0TWAUn%2FDkPjrfvkTTo%3D&prvtof=y%2F2iJt9%2F6X0YU8RnqNhEL4dWGrchIA5JPc6oGyiPhHw%3D&poru=Gq1uY7tzFVt31VgZ86ZSpWdXjFVKsB8DHj0ZyXliQmTtGgiWsXnlyAfyAKYYQJK9ZUuZ1pK1EHQhFnAkxQ5L8zsPzXLk%2BvKNpN1fJFU3kOPS%2ByxGs5nRWw7ZPv2kUmQB&">Click here to proceed</a>. </body>